Kurulum Süreci

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

DEMİR NEDİR?

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Elektrolizle arıtılmış (%99,97+) saflıkta demir parçaları ve karşılaştırma için yüksek saflıkta (99,9999 % = 6N) 1 cm3 hacminde demirden bir küp.

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Metalik demir elde etmek için, cevherdeki katışkıların (İndg: impurity) kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.

Demir, karbonla birlikte 1420–1470K sıcaklığa kadar ısıtıldığında oluşan sıvı ergiyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşımdır ve dökme demir veya pik olarak adlandırılır. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de, içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece, işlenebilmek için fazlasıyla kırılgandır.

KULLANIM ALANLARI

Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95’ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı, ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Çelik, en çok bilinen demir alaşımı olup, demirin diğer kullanım formları şunlardır:

* Pik demir: %4–%5 karbon ve değişen oranlarda katışkı (S, Si, P gibi) içerir. Demir cevherinden dökme demir ve çeliğe giden yolda bir ara ürün olarak değerlendirilebilir.

* Dökme demir: %2–%4 arasında karbon, %1 – %6 silisyum, ve az miktarda manganez içerir. Pik demirde bulunan ve malzeme özelliklerini olumsuz etkileyen, kükürt ve fosfor gibi katışkılar, kabul edilebilir seviyelere düşürülmüştür. 1420–1470 K arasındaki ergime sıcaklığı, her iki bileşeninin ergime sıcaklığından daha düşüktür ve bu özelliği ile demir ve karbon birlikte ısıtılmaları durumunda ilk ergiyen ürün olur. Mekanik özellikleri, büyük ölçüde, bileşiminde bulunan karbonun aldığı forma bağlıdır. ‘Beyaz’ dökme demirlerde karbon sementit veya demir karbür şeklindedir. Bu sert ve kırılgan bileşik, beyaz dökme demirleri sertleştirir fakat darbelere karşı dayanıksız kılar. Öte yandan, ‘gri’ dökme demirlerde karbon, serbest ince grafit pulcukları halindedir ve bu da, keskin kenarlı grafit pulcuklarının gerilim arttırma karakterinden dolayı malzemeyi kırılgan yapar. Gri dökme demirin daha yeni bir türü olan ‘sünek demir’de ise, malzemenin tokluk ve mukavemetini arttırmak için, dökme demirin az miktarda magnezyum ile muamele edilip grafit pulcuklarının şeklinin küresel veya nodüler hale dönmesi sağlanır. ,

* Karbon çeliği: %0.4–%1.5 arasında karbon ile az miktarlarda manganez, kükürt, fosfor, ve silisyum içerir.

* Dövülebilir dökme demir: %0.2 den daha az karbon içerir, tok ve dövülebilir bir üründür.

* Alaşımlı çelik: değişen miktarlarda karbonun yanı sıra, krom, vanadyum, molibden, nikel, tungsten gibi diğer metalleri de içerir ve daha çok yapısal alanlarda kullanılır. Demirçelik metalurjisindeki son gelişmeler, çok çeşitli mikroalaşımlandırılmış çeliklerin (‘HSLA’ veya ‘yüksek mukavemet, düşük alaşım’ çelikleri) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çelik alaşımlarının en büyük özeliği, çok küçük miktarlardaki alaşım elementi ilavesiyle çok yüksek mukavemet ve tokluğun elde edilebilmesidir.

* Demir(III) oksit: bilgisayarlarda manyetik depolama ünitelerinin yapımında kullanılır

HADDEHANE KURULUM

HVS DEMİR ÇELİK, 117 seneden beri hizmet veren firmamız, Türkiye ve dünya standartlarındaki makine imalat endüstrisinin önde gelen firmalarından biridir. Demir çelik piyasasında da sağlam alt yapısı, Türk mühendisliği ve kalifiye iş gücünün yanı sıra, kaynakları etkin bir şekilde değerlendirerek kısa zamanda lider konumuna yerleşmiştir.

HVS DEMİR ÇELİK, iç ve dış pazar ihtiyaçları için anahtar teslim haddehane ve çelikhane tesisleri kurma konusunda uzmanlaşmıştır. ‘Anahtar teslim’ tesislerin yanı sıra demir çelik fabrikalarına ekipman ve yedek parça üretimi de yapmaktadır. Kahramanmaraş Merkez, Gaziantep Yolu üzerindeki üretim tesisinde makine imalatı yıllık kapasitesi 10.000 ton’a ulaşmaktadır. Fabrika tesisi 5.000 metrekare açık alan üzerine, 3.000 metrekare kapalı alana kurulmuştur.

HVS DEMİR ÇELİK tecrübeli ve kalifiye mühendisleri ile çelikhane ve haddehane projelerinin hazırlanması ve dizaynı konusunda ekonomik ve pratik uygulamalar sunarak, sanayicinin şartlarına uygun çözümler üretmektedir. Farklılığının temelinde, gücünü aldığı cesur Ar-Ge yatırımları, uzman kadrosu ve deneyimli mühendisleri bulunmaktadır. Ar-Ge departmanı dizayn ve mühendislik ofislerinden oluşmaktadır. İyi eğitimli satış ekibi ve teknik personel, müşterilerden gelebilecek yatırım planlama, makina veya teknik destek taleplerine cevap vermek için her zaman hazır durumdadır.

HVS DEMİR ÇELİK’in uzmanlık alanlarının başında ‘anahtar teslim’ tesislerin yanı sıra; mevcut sistemlerin modernizasyonu konusunda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri gelmektedir. Ayrıca çelikhane ve haddehaneler için mühendislik, danışmanlık ve teknik servis konusunda pratik uygulamalar ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, son teknolojiler kullanılarak insan gücünün azaltılması, yerel ve uluslararası kalite standartlarında üretim yapılmasını sağlamaktadır.

Firmanın çalışma prensibi öncelikle müşteri memnuniyetini hedef almaktadır. Haddehane ve çelikhane ekipmanlarının imalatında her türlü özel siparişi değerlendirirken, mevcut demir çelik tesislerinin modernizasyonlarına mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin yanında kurulum sonrası süpervizörlük hizmeti vermesi kendisini rakipleri arasında ön planlara çıkarmaktadır.

Hizmet verdiği ülkeler arasında Almanya, Italya, Rusya, Romanya, Fas, Cezayir, Iran, Irak, Mısır, Kazakistan ve Bulgaristan bulunmaktadır. Firma İran, Fas, Suriye’ ye anahtar teslim tesis kurarken, dev demir çelik üreticilerine de ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.

HVS DEMİR ÇELİK’i tercih etmek için birçok neden var

  • Müşteri talepleri doğrultusunda projeler dizayn edilip, imalatı gerçekleştirilebilmektedir. Hazır projelerin de takip ve imalatı yapılmaktadır.
  • Teklif isteğinden, teklifin gönderilmesine kadar müşterilerimize tam destek vermektedir.
  • ‘Anahtar teslim projeler’ için ekipman ve dizayn garantisi verilmektedir. Yakıt, yağ, elektrik, su, yağ, hava ve yedek parçalarla ilgili tüketim rakamlarını öngörülen aralıkta garanti etmektedir.
  • Projelerin dizaynları kendi bünyesinde ki kalifiye ve tecrübeli teknisyen ve mühendislerden oluşan araştırma ve geliştirme ekibi tarafından yapılmaktadır.
  • Kendi bünyesindeki geniş makina parkurunda yetenekli personelleri ile ekipmanların üretim ve montajı yapılmaktadır.
  • Dünya genelinde sadece konusunda en iyi tedarikçilerle çalışmaktadır.
  • Teknik danışmanlık ve süpervizörlük gibi her türlü satış sonrası hizmette müşteri memnuniyeti temel ilke edinilmiştir.
  • Yedek parça üretimlerini iş sonunda kalite kontrol raporları ve malzeme spektleri ile birlikte müşteri projesine uygun olarak sunulmaktadır.